Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2014

arbukiwi
[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viadzony dzony

March 21 2014

7399 d475 500

radglawr:

genicecream:

that-darn-hyena:

skully-pens:

cosmicremix:

tordles:

thingsthatsuckass:

marcovicci:

ah yes. my gender is blue with pink leg

so this is killing me cause my mind immediately thought.

and this is why im not allowed to be part of actual serious discussions.

i DONT UNDERSTAND THIS AT ALL I KEEP IMAGINING 

image

image

I feel particularly close to this one:

THIS POST GET’S MORE FUCKIN HILARIOUS EVERY TIME I SEE IT!

I made a thing aswell.

So scandalous~

hello friends

this kills me

Reposted fromxuu xuu viaPaniMinister PaniMinister

March 18 2014

arbukiwi
arbukiwi
arbukiwi

Elie Saab Pre-Fall 2012/2013

Reposted fromMoonTide MoonTide viaoll oll

March 16 2014

arbukiwi
4060 4599

Ależ słaby projekt

Reposted fromjazzer jazzer viazmyslony zmyslony
arbukiwi

Prawdy naukowe dla odchudzających się

1. Jeśli coś zjesz, a nikt tego nie widział, to te kalorie są niewidoczne i nie liczą się.

2. Popita colą light tabliczka czekolady popada w tzw. konflikt kaloryczny – traci co najmniej 80% swoich pierwotnych kalorii.

3. Gdy jesz w towarzystwie liczą się tylko te kalorie, których zjadłeś więcej niż inni.

4. Jedzenie lecznicze nigdy nie jest kaloryczne (np. czekolada na depresję, czerwone wino na serce, koniak na potencję, etc.).

5. Dbaj o sute posiłki dla twej rodziny i przyjaciół – im grubsze Twoje otoczenie, tym ty wydajesz się chudszy.

6. Picie i jedzenie przed telewizorem się nie liczy, bo to nie klasyczny posiłek, tylko część rozrywki.

7. Dania z lodówki nie mają kalorii, bo – jak wiadomo – w lodówce jest zimno, a kaloria to jednostka ciepła.

8. Zalecam spożywanie posiłków na dużych płaskich talerzach – kalorie szybciej z nich parują.

9. Produkty spożywcze o tym samym kolorze mają tyle samo kalorii (np. pomidory i dżem truskawkowy, pieczarki i biała czekolada, krwawa Mary i rzodkiewki).

Reposted fromsawb sawb viazmyslony zmyslony
arbukiwi
0570 44e1

Can’t stop staring.

Reposted fromsawb sawb viazmyslony zmyslony

Awesome nature sounds generator.


You can choose any combination of sounds you like - for example, fire + wind in leaves + forest birds - and click “Export to file” to save it on your computer.

The internet literally has everything I’ll ever need. 
Reposted fromjagu jagu viasober sober
arbukiwi

May 23 2011

arbukiwi
Reposted fromrhtm rhtm viaweemanpoland weemanpoland
arbukiwi

May 17 2011

arbukiwi

April 17 2011

arbukiwi
3958 9bc1
Reposted fromiocaste iocaste viasegritta segritta

March 30 2011

When i'm in school:

“Im going to sleep as soon as I get home”

When I get home:


Reposted fromerial erial viamojra mojra

March 29 2011

arbukiwi
3195 1965
Filip
LegenDARY
Reposted fromecce ecce viahimeko himeko
arbukiwi
8179 3ec4
Reposted fromsurpriseme surpriseme viaZielaczek Zielaczek
arbukiwi
1287 df52 500
Reposted fromhimeko himeko
arbukiwi
Czekając na profesora Fredrę młodzież napisała na tablicy:
"Stary Fredro w książkach grzebie,
Młodzież jemu żonę j*bie"
Fredro wszedł do sali, przeczytał, złapał kredę i dopisał:
"Je*cie, je*cie młode dziatki,
Jam pier*olił Wasze matki.
I dlatego z tej przyczyny
Wy jesteście sku**ysyny"
Reposted fromImponderablehippie Imponderablehippie viamojra mojra
arbukiwi
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamojra mojra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl